clock   England:   |   Türkiye: Site Dili:   Arabic  English  Español  Français  German  Russian  Türkçe

Tapu İşlemleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kayıt Tarihi: 08-07-2009 Okunma Sayısı: 11179

GERÇEK KİŞİ TAPU İŞLEMLERİ

Tapu sicil tüzüğünün 14 cü maddesi, istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı tapu sicil müdürü tarafından araştırılır. İstemde bulunanların medeni hakları kullanma konusunda kuşkuya düşülürse tapu sicil müdürü hükümet tabipliğinden doktor raporu isteyebilir.Böyle bir durumda işlemi yapıp yapmama yetki ve sorumluluğu tapu sicil müdürüne verilmiştir.

Yaş konusunda ise, belli yaşta olan insanların medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybedip, kaybetmediği konusunda tapu sicil tüzüğünde her hangi bir hüküm yoktur. Böyle bir durumda tapu sicil müdürünün kanaati önemlidir.

iŞLEM İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Alıcının ve satıcının Nüfus cüzdanları asılları,

2 adet vesikalık fotoğrafları ,
varsa vekil için, "düzenleme şeklinde vekaletname"
Tapu fotokopisi veya aslı,
DASK sigortası ( konut veya işyeri satışlarında istenir, arsa tarla satışlarında istenmez)
Belediyeden alınan beyan değeri,


ŞİRKETLERİN TAPU İŞLEMLERİ

  • Ticaret şirketleri kolektif,komandit,limitet,anonim ve kooperatiflerden meydana gelir.
  • Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olup,şirket sözleşmesinde yazılı işletme konusu kapsamında kalmak şartıyla bütün hakları iktisap edebilirler.
  • Ancak adi şirketler tüzel kişiliğe sahip olmadığından adi şirket adına tapu işlemleri ve tescil yapamazlar.
  • Ticaret şirketlerinin sözleşmelerinde Gayrimenkul Tasarrufuna izinlidir ibaresi olmalıdır. İşlem yapacak şirket yetkilileri Ticaret Sicil Memurluğundan alacakları bir belge ile yetki ve temsilcilerin kimler olduğunu ispat etmek zorundadırlar.
  • Ticaret sicil memurluğundan alınan bu yetki ve temsil belgesinin yeni tarihli olmasında fayda vardır.
  • Ticaret sicil nizamnamesinin 104 üncü maddesinde, bir unvanın, bir işletmenin tescili halinde ilgiliye sicil tasdiknamesi verileceği ve bu tasdiknamede (Yetki Belgesinde) işletmenin unvanı, yaptığı işler ve işletmenin temsilcilerinin belirtilmiş olacağı ve bu belgenin bir yıl süre ile geçerli olduğu ifade edilmektedir.


İşlem için gerekli belgeler

  • Vergi numarası
  • İmza sirküleri
  • Ticaret sicil memurluğundan alınan yetki ve temsil belgesi
Vitrin
 
İletişim
Sitemizdeki Emlak Sayısı: 496 Aktif Ziyaretci: 195    |    Toplam Ziyaretci: 22982451    |    Toplam Sayfa Gösterimi: 24359286